Home

Welkom op de website van Zorgeloos, projecten in welzijn en zorg
Op deze website vindt u alle informatie over Zorgeloos, de eigenaar van Zorgeloos, de Zorgeloze klanten en de werkzaamheden die met deskundigheid, ervaring en plezier worden uitgevoerd.

Zorgeloos Projecten
Zorgeloos bestaat sinds 2000 en is, kortgezegd, in te huren als beleidsmedewerker, projectleider, coordinator, fondsenwerver, PR-medewerker of organisatieadviseur (met name voor Stichtingen en Verenigingen), voor een veelheid aan projecten, onderzoek, advies en beleidswerk, beleidsontwikkeling.

Ook is Zorgeloos inzetbaar als tijdelijke vervanging voor beleidsmedewerkers in de breedte van het veld van zorg en welzijn.

Zorgeloos heeft een grote mate van inhoudelijke kennis en expertise binnen de werkvelden van de palliatieve terminale zorg, de ondersteuning voor mensen met kanker, ouderenzorg -en welzijn, breed welzijnswerk, mantelzorgondersteuning, psycho-geriatrie, vrijwilligerszorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Maar ook binnen andere werkvelden is Zorgeloos inzetbaar als ervaren beleidsmedewerker en onderzoeker. Eén van onze vele voorkeuren: u helpen met het schrijven van een goed beleidsplan voor meerdere jaren!

Zorgeloze klanten
Zorgeloos kent in de loop der jaren twee “soorten” klanten: grote landelijke (koepel-) organisaties en kleine lokaal werkende organisaties, met name vrijwilligersorganisaties.

Tot de landelijke klanten van Zorgeloos behoren:

 • – koepelorganisaties in de palliatieve en terminale zorg
 • – landelijke kennisinstituten
 • – koepelorganisaties binnen de Wmo
 • – koepelorganisaties binnen het vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning
 • – landelijke ondersteuningsbureau’s en onderzoeksbureau’s
 • – provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling
 • – landelijke verenigingen, bv. de VPTZ en inloophuizen voor mensen met kanker

 

Tot de lokale klanten van Zorgeloos behoren:

 • – thuiszorgorganisaties
 • – welzijnsorganisaties
 • – buurthuizen
 • – jongerenorganisaties
 • – hospices
 • – vrijwilligerscentrales
 • – vrijwilligersorganisaties in de zorg
 • – organisaties binnen de VG
 • – steunpunten mantelzorg
 • – wmo-raden (klik hier voor het aanbod in 2016)
 • – gemeenten

Wat levert Zorgeloos?
Projecten: opzetten van nieuwe vormen van dienstverlening bijvoorbeeld aan ouderen (domotica) of het opzetten van een nieuw hospice. Compleet met fondsenwerving. Opzetten van inloophuizen voor mensen met kanker. Verder uitbouwen van vakantiemogelijkheden voor mensen met kanker. Het versterken van de verenigingsstructuur van landelijke verenigingen. Een project kan ook zijn het opzetten en uitvoeren van landelijke evenementen, of PR en marketing. Zorgeloos schrijft ook folders, teksten, websites.

Onderzoek: bijvoorbeeld het doen van Wmo-klanttevredenheidsonderzoek of een verkennend onderzoek naar nieuwe producten, behoefteonderzoek onder mantelzorgers, onderzoek naar de mogelijkheden van Welzijn Nieuwe Stijl, inventarisatie van de palliatieve zorg, inventarisatie van alcoholgebruik onder jongeren, haalbaarheid van voorzieningen voor mensen met de ziekte van Pick. Of een verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden voor een Wmo-raad.

Advies en beleidswerk: het gehele beleidswerk dat u van een ervaren beleidsmedewerker mag verwachten. Adviesgesprekken over nieuwe ontwikkelingen, ondersteuning bij de verdere professionalisering van de Stichting of Vereniging, het actief en samen schrijven van goede en vooral leesbare beleidsplannen, jaarverslagen, PR-plannen, meerjarenbeleidsplannen, toekomstverkenningen. Deze plannen moeten altijd direct overneembaar zijn en in de praktijk bruikbaar zijn, anders heeft het geen zin. Zorgeloos schrijft geen rapporten en plannen voor in de bureaulade.

Zorgeloos aan het werk: tijdelijke vervanging van beleidsmedewerkers, (vrijwilligers-)coördinatoren, directie van kleine organisaties.

Hoewel Zorgeloos een eenmanszaak is, is geen opdracht teveel. Zorgeloos beschikt na een kleine 15 jaar over een zeer groot netwerk van professionals, die bij projecten betrokken kunnen worden. Dat zijn bijvoorbeeld trainers, PR-medewerkers, beleidsmedewerkers, secretarieel ondersteuners, fondsenwervers, onderzoekers. De kwaliteit van deze mensen wordt door Zorgeloos gegarandeerd.

Top